دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
2U 8 HDDs Mini SAS Disk Enclosure

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4-ch 1-SATA

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
24Port | PoE | SFP

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
1HDD | 2MP

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
1HDD | 8MP | Smart

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4ch|1HDD|5MP

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
1SATA | 8MP | Smart